Jak zostać strategiem w gospodarowaniu wodą – cz. 2

Według najbardziej obecnie dostępnego źródła – Wikipedii - Słowo strategia pochodzi od słów "stratós” znaczy "armia”, natomiast "ágein” to inaczej "dowodzić".  Dlatego pierwotnie strategia kojarzyła się wyłącznie ze sztuką wojenną. Z biegiem czasu strategia oznaczała przewodzenie armii i tworzenie koncepcji walki, ale też: stosunki dyplomatyczne, zaopatrzenie wojsk. I tu dochodzimy do synergii logicznej między pierwotnie pojmowaną definicją strategii a dzisiejszym znaczeniem dokumentów strategicznych dla potrzeb świata cywilnego. Wspólnym mianownikiem pozostaje zaopatrzenie danego obszaru, społeczeństwa, miasta, regionu, przemysłu czy rolnictwa w wodę. Dlatego, chociaż cele stosowania strategii się zmieniają z militarnych na cywilne to metody musza być zbliżone, bo woda staje się na powrót zasobem, o który może dochodzić do różnego rodzaju konfliktów.

Dlatego planując gospodarowanie wodą w ramach jakiejś strategii definiuje się 

a)       ogólny program tego, co dana organizacja zamierza robić np. państwo, samorząd, firma,

który określa ponadto różne obszary gospodarki zależne od wody i wymagające interwencji,

b)      czas, w którym dana organizacja zamierza osiągnąć wodne cele, zazwyczaj od kilku do nawet kilkunastu lat,

c)       rolę organizacji, jej miejsce / kompetencje w gospodarowaniu wodą np. w Polsce najszersze ma obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

d)      szczegółowe zadania, które należy wykonać, by zrealizować cele.

Tak utworzona i konsekwentnie realizowana strategia powinna doprowadzić do racjonalnego gospodarowania wodą w Polsce, by jej „nie przelewać” nie tracić, nie marnować a zarazem ją udostępnić w odpowiedniej ilości i jakości wszystkim interesariuszom - wszystkim osobom, firmom, samorządom, rolnikom, dla których woda jest niezbędnym dobrem.