Jak zostać strategiem w gospodarowaniu wodą - cz. 3

Dla przykładu:

·         Które elementy środowiska mającego związek z wodą w moim sąsiedztwie dzisiaj najbardziej potrzebują ochrony, a które mogą jej wymagać w ciągu najbliższych lat i dziesięcioleci?

·         Jak ja mogę wpisać się w zrównoważony rozwój, czyli rozwój a nie stagnację gospodarki, ale tak by powstające miejsca pracy nie niszczyły zasobów wody?

·         Które obszary gospodarki, firmy, miasta wsie dzisiaj najbardziej potrzebują wsparcia, bo najbardziej potrzebują mądrego gospodarowania wodą?

Podstawą dla wdrażania rozwiązań systemowych w gospodarce wodnej jest dbałość o wielowymiarowość zastosowanych działań. Bo tylko działania przemyślane przy planowaniu inwestycji i innych działań organizacyjnych będą miały zdolność harmonizacji rosnących potrzeb i aspiracji społecznych ze zdolnościami naturalnych zasobów do zaspokajania tych rosnących potrzeb.

Dlatego strateg gospodarowania wodą to taka osoba i taka instytucja, która będzie potrafiła połączyć ze sobą żywioły natury w postaci wody z żywiołem ambicji człowieka chcącym realizować cele gospodarcze.  Mądrość takiego stratega zdefiniowano niedawno w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i powinna ona prowadzić do poprawiania równocześnie 5 składowych:

a)       poprawy zasobów wody (ilość i jej jakość);

b)      bioróżnorodności (dbania o dobry stan ekologiczny wg. Ramowej Dyrektywy Wodnej);

c)       korzyści dla społeczeństwa (woda dla miast, rolnictwa, żeglugi śródlądowej, rekreacji);

d)      adaptacji do zmian klimatu;

rozwoju kultury i edukacji, w tym analizy percepcji społecznej zjawisk, aby możliwe było tworzenie pozytywnych sprzężeń zwrotnych między poprawą zasobów wodnych, stanem środowiska, a ekonomią.