Wody powierzchniowe i wody podziemne

Woda w przyrodzie występuje zarówno na powierzchni ziemi jak i skałach. Ze względu na ich miejsce występowania wyróżniamy wody powierzchniowe i wody podziemne. Wody Powierzchniowe to wszystkie te wody, które występują na powierzchni ziemi. Dzielimy je na słone, występujące w morzach i ujść rzek do mórz oraz słodkie, do których zalicza się większość wód śródlądowych, czyli strumienie i rzeki, ale także naturalne akweny, takie jak jeziora, ale także np. bagna. Wody podziemne zalegają pod powierzchnią Ziemi. Jej zasoby stanowią w przybliżeniu 0,01procenta zasobów hydrosfery. Wypełniają one wolne przestrzenie, pory i szczeliny różnych skał skorupy ziemskiej w strefie saturacji Wody podziemne cechuje również wysoka klasa czystości oraz bogaty skład mineralny.