Światowy Dzień Wody 2021

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, które zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z  grudnia 1992 r. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

Ideą Światowego Dnia Wody jest przypomnienie o wielkiej roli wody w życiu człowieka  oraz o  zagrożeniach i  konsekwencjach jakie  niesie za sobą spadek jej zasobów. Święto uczy nas również szacunku do wody, która bardzo często jest marnotrawiona.

W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem "Docenienie wody". Jak wynika z raportów ONZ, wody zaczyna brakować w miejscach, w których jeszcze niedawno było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej. W samej tylko Europie problem ten dotyka 100 mln osób.