„Moja woda” – czyli co może zrobić właściciel domu, by „nie przelewać”.

Dlatego jednym z pierwszoplanowych problemów w skali globalnej, ale też w Polsce jest dostępność i jakość słodkich wód śródlądowych i problematyka jej retencjonowania w taki sposób, aby zgromadzona woda była przydatna dla każdego z nas.

Co zatem może zrobić właściciel domu, aby gromadzić wodę?

Warto zainteresować się programem „Moja Woda”. To Program rządowy, który ruszył
w połowie 2020 roku i potrwa do roku 2024. Dzięki programowi „Moja Woda” ma się zwiększyć poziom retencji na terenie prywatnych posesji i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych. Poprzez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych ma zmniejszyć się zapotrzebowanie na wodę wodociągową i zminimalizować ilość odprowadzanej wody z posesji do kanalizacji.

To bardzo ekologiczny program, dzięki któremu zbędnie „nie przelewamy” wody
z wodociągów np. dla potrzeb podlewania ogródków a korzystamy z natury – z wody opadowej, która dodatkowo nie wymaga uzdatniania i obiektywnie jest korzystniejsza dla roślin, bo jest pozbawiona np. chloru. Ponadto jest bardzo „miękka”, bo w przeciwieństwie do wody z wodociągów a nawet własnych studni nie zawiera dużych ilości rozpuszczonych związków mineralnych.

Zasady programu Moja Woda są proste. O dotację mogą starać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz domów w zabudowie szeregowej

Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, która umożliwi zbieranie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może w nim otrzymać dotację do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które poniósł po 1 czerwca 2020 roku.

 

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Budżet programu wynosi 100 mln zł i pozwala na sfinansowanie 20.000 instalacji przydomowej retencji. Drugi nabór zaczął się 22.03.2021 roku i potrwa do wyczerpania środków.

Warto skorzystać!