Bezpieczeństwo wodne kraju – konferencja prasowa

Woda słodka, gromadzona w zasobach powierzchniowych i podziemnych, stanowi jedynie 2,5% zasobów wodnych całej Ziemi. Polska znajduje się w grupie państw, którym grozi deficyt wody. Na jednego mieszkańca Polski przypada zaledwie 1600 m3 wody rocznie.

Fundacja Polska Ziemia, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Nie Przelewaj” dofinansowanej ze środków NFOŚiGW zorganizowała dnia 28 maja 2021 r. konferencję prasową “Bezpieczeństwo wodne kraju”, podczas której eksperci rozmawiali o sytuacji hydrologicznej w Polsce w czterech obszarach:

  1. Woda jako podstawowy element bezpieczeństwa kraju.

  2. Melioracja gruntów i regulacja rzek, a przyroda.

  3. Czy oszczędzanie wody ma sens?

  4. Racjonalne gospodarowanie wodą.

Prelegentami podczas konferencji prasowej "Bezpieczeństwo wodne kraju" byli następujący eksperci: