Fundacja Polska Ziemia, zaprasza na konferencję prasową “Bezpieczeństwo wodne kraju”

Fundacja Polska Ziemia, zaprasza na konferencję prasową “Bezpieczeństwo wodne kraju”, w ramach ogólnopolskiej kampanii „ Nie przelewaj”, dofinansowanej przez NFOŚiGW, która odbędzie się dnia 28 maja 2021 r. o godzinie 10.00.Konferencję obejrzeć będzie można na żywo na naszej stronie www.nieprzelewaj.pl. Konferencja w całości poświęcona będzie tematyce wody w następujących obszarach: Woda jako podstawowy element bezpieczeństwa kraju. Melioracja gruntów i regulacja rzek, a przyroda. Czy oszczędzanie wody ma sens? Racjonalne gospodarowanie wodą. W konferencji wezmą udział: Dr hab.Elżbieta Jekatierynczuk- Rudczyk  Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska Katedry Ekologii Wód Wydzał Biologii Uniwersytetu w Białymstoku Dr Grzegorz Chocian Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono dr Robert Żurawski Kierownik Wydziału Planowania Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Anna Jastrzębska, Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej, projekt „STOP SUSZY”