Grzegorz Chocian

Grzegorz Chocian

Doktor nauk medycznych. Biolog środowiska (ekolog), o specjalności hydrobiologia. Wieloletni wykładowca akademicki, felietonista czasopism branżowych. Od ponad 23 lat specjalizuje się w ochronie środowiska, realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. W latach 2010-2012 ekspert kluczowy ds. ochrony środowiska, zaakceptowany przez Bank Światowy w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry z Wrocławskim Węzłem Wodnym”. Koordynator analiz przyrodniczych w projekcie Stopnia Wodnego Siarzewo, ekspert w projekcie przebudowy wejścia do portu morskiego w Ustce, budowy systemów chłodniczych Elektrowni Kozienice. Członek Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencji na lata 2020-2023. Członek dwóch wojewódzkich Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko na Podlasiu i Mazowszu. Dyplomowany eko-negocjator. W 2006 roku odznaczony przez Ministra Gospodarki odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń biznesowych, i społecznych, w tym ekologicznych. W 2020 r. odznaczony Medalem 40-lecia Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska. Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono, powołanej dla wsparcia inwestorów publicznych i prywatnych poprzez ograniczenie zjawiska blokowania inwestycji. Współautor "Białej Księgi Infrastruktury" poświęconej sposobom likwidacji barier w rozwoju gospodarczym i infrastrukturalnym.