Fauna i Flora rzeki

Polska w stosunku do pozostałych krajów Europy Środkowej charakteryzuje się wysokim stopniem bioróżnorodności. To, co nas wyróżnia, to dobrze zachowane doliny rzeczne z naturalną struktura siedlisk wielu gatunków. Polskie rzeki są domem dla ryb, gadów i płazów. W dolinach rzek można spotkać praktycznie wszystkie gatunki, które występują w naszym kraju. Dolina rzeki to również miejsce nieco „zapomniane”. To właśnie miejsce, pokryte licznymi gatunkami roślin stało się miejscem bytowania wielu unikalnych gatunków ptaków. Dla jednych rzeki i ich doliny są stałym domem i źródłem pokarmu, innym potrzebne do zimowego odpoczynku.