Wody gruntowe a rolnictwo

W Europie blisko jedna trzecia wody wykorzystywana jest do celów rolniczych. Ta niezwykle ważna gałąź gospodarki wpływa na ilość, jak i na jakość wody, która jest następnie wykorzystywana w inny celu. Przemysł, rosnące potrzeby populacji, styl życia w ogromnym stopniu przyczyniają się do uszczuplania zasobów słodkiej wody, która jest dostępna w środowisku naturalnym. Zmiany klimatu pogłębiają problem. Sposobem na zatrzymanie jak największej ilości wody w gruncie jest mała retencja. Pozwala ona na zatrzymanie lub spowolnienie spływu wody przy jednoczesnym dbaniu o rozwój środowiska naturalnego. Mała retencja to „zestaw” różnorodnych działań, które są korzystne zarówno dla człowieka, jak i przyrody. Budowa niewielkich zbiorników magazynujących wodę, jak również inwestycji z zakresu dużej retencji są skutecznym mechanizmem w walce z suszą i powodziami.