Polska2150

Klęska suszy w Polsce stała się faktem! Nasz kraj ma opinię „najszybciej schnącego kraju Europy”. Wody z roku na rok jest coraz mniej. Według Światowej Organizacji zdrowia do 2025 r.

Klęska suszy w Polsce stała się faktem! Nasz kraj ma opinię „najszybciej schnącego kraju Europy”. Wody z roku na rok jest coraz mniej. Według Światowej Organizacji zdrowia do 2025 r. połowa światowej populacji będzie mieszkać na obszarach dotkniętych niedostatkiem wody. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile dni wytrzymasz bez wody pitnej? Co jesteś w stanie zrobić, aby zdobyć wodę? Obecny zły stan bilansu wodnego jest wynikiem wieloletnich zaniedbań w rolnictwie i leśnictwie oraz nieprawidłowych działaniach melioracyjnych, w których skupiano się na osuszaniu terenu poprzez przyspieszanie odpływu wód gruntowych. Dodatkowo trudną sytuację pogorszyły ostatnie lata charakteryzujące się zmniejszoną ilością opadów. Brak wody powoduje potrzebę jej retencjonowania i racjonalnego nią gospodarowania, w tym oszczędzania.