Broszura

Długoletnia obecność Fundacji Polska Ziemia w przestrzeni publicznej, zaowocowała licznymi kontaktami z utytułowanymi naukowcami. Jednym z nich jest doktor Grzegorz Chocian, który będzie ekspertem merytorycznym kampanii „ Nie przelewaj”. Dzięki panu doktorowi powstaną artykuły poświęcone szeroko rozumianej gospodarce wodnej.

Pierwszy priorytet „Programu przeciwdziałania niedoborowi wody (PPNW) na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Wpływ działalności człowieka na terenie Polski na stan i jakość wód w dorzeczach

Czym są jednolite części wód i jakim celom służy to określanie?

Światowy Dzień Wody 2022

Czym są i po co się tworzy plany gospodarowania wodami, na przykładzie dorzecza Wisły.

Masz prawo głosu w sprawach racjonalnego gospodarowania wodą!

W jaki sposób możemy przeciwdziałać zjawisku przyduchy?

Co wywołuje przyduchę

Co to jest „przyducha”?

Bezpieczeństwo kraju w zakresie zaopatrzenia w wodę słodką.

Po co żywym organizmom woda?

Skąd się bierze woda? Czy każda woda jest taka sama?

Woda. Co było na początku?

Cykl hydrologiczny – naturalny obieg wody w przyrodzie

Bezpieczeństwo wodne kraju – konferencja prasowa

Fundacja Polska Ziemia, zaprasza na konferencję prasową “Bezpieczeństwo wodne kraju”

Zbiornik retencyjny czym jest? I jakie jest jego znaczenie?

Czym jest regulacja rzek?

Czym jest mała retencja?

Światowy Dzień Wody 2021

Czym jest susza?

Czym jest bioróżnorodność?

Słuchowiska

Dziesięcioodcinkowe słuchowisko, to celowa edukacja najmłodszych. Na podstawie przygód bohaterów wprowadzimy najmłodszych w tematykę projektu. W każdym z odcinków główni bohaterowie – czyli zwierzątka żyjące nad polskimi wodami – będą starały się rozwiązywać problemy z zakresu ekologii, ochrony wody oraz, gospodarki wodnej. Przygody będą kończyły się mądrym morałem. Poruszana tematyka: Czym jest energia odnawialna pochodząca z wody, dlaczego ważne jest oszczędzanie wody, dlaczego rzeki są ważne dla ludzi, jak działają oczyszczalnie, zanieczyszczenia wody, zrównoważone działania w przestrzeni potrzeb człowieka, a przyroda etc.

Powódź
W psim miasteczku wielkie poruszenie. Do ratusza na spotkanie z burmistrzem przyszły wszystkie ważne psiaki. Woda w mlecznej rzece wzrasta w sposób niesłychany. Ten stan rzeczy może popsuć jednak wielkie plany. W miasteczku Psia Micha ma się odbyć wiosenny festyn. Niczego nieświadome pieski nie zdają sobie jednak sprawy z tego, jak niebezpieczne jest zjawisko powodzi i dlaczego należy wzmacniać wały wokół rzeki.
Lodołamacz
Od samego zimnego rana w psim miasteczku panowało poruszenie. Mleczna rzeka, która przepływała przez psie miasteczko całkowicie znikła. Nikt nie wiedział, co się z nią stało. Policja rozpoczęła nawet dochodzenie. Gdzie się więc podziała Mlecza Rzeka?
Wyschnięta rzeka
Rzeki są domem dla wielu gatunków. Zapewniają cyrkulacje wody w przyrodzie. Rzeka to również nawadnianie pól uprawnych. Dlatego właśnie rzeka jest niezwykle ważna w życiu każdego z nas. Co się jednak stanie, gdy rzeka wyschnie? W dzisiejszym słuchowisku nasze dzielne psiaki przekonają się, jak ważne są rzeki w naszym życiu codziennym i jakie nieszczęście niesie za sobą ich wysychanie.
Susza u Rolnika
Postępujące zmiany klimatyczne powodują suszę, która niesie dla rolnictwa katastrofalne skutki. Dlatego wypracowywanie odpowiednich praktyk oszczędzania i szanowania wody powinno rozpocząć się już od najmłodszych lat. Kampania społeczna NiePrzelewaj rozumie czym jest potrzeba edukacji od najmłodszych lat. Specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy cykl słuchowisk, które wypracują postawy proekologiczne i nauczą, jak ważne jest oszczędzanie wody. Zapraszamy!

Spoty

Przygotowane przez nas spoty, pozwolą lepiej zrozumieć, jak ważne jest dbanie o zasoby wodne Polski oraz udowodnią, że istnieje możliwość równowagi i symbiozy między naturą, a działalnością człowieka. Oprócz promocji idei, jaką niewątpliwie jest szacunek do wody, nasze materiały będą miały również wymiar edukacyjny.

Film edukacyjny

Produkcja dziesięcioodcinkowego filmu edukacyjnego o charakterze dokumentalnym, ukaże w sposób całościowy zagadnienia gospodarki wodnej, oraz ochrony wody. Każdy odcinek poruszy inne zagadnienie związane z przedmiotem kampanii, między innymi: 1. Co było na początku? 2. Edukacja klimatyczna- skąd się bierze woda? 3. Bezpieczeństwo kraju w zakresie zaopatrzenia w wodę słodką . 4. Regulacja rzek i budowa zbiorników retencyjnych. 5. Wykorzystywanie wody w odnawialnych źródłach energii (elektrownie wodne). 6. Bezpieczeństwo wód gruntowych, a rolnictwo. 7. Zanieczyszczenie rzek (ścieki i ich oczyszczanie). 8. Wielkie inwestycje związane z wodą w kontekście ekologii na przykładzie Przekopu Mierzei Wiślanej. 9. Flora i fauna na obszarach nadrzecznych – a działalność człowieka w kontekście zrównoważonego rozwoju. 10. Żegluga śródlądowa jako wykorzystanie wody w dbałości o ekologię. Każdy odcinek ukierunkowany będzie na wskazanie sposobów zachowania pełnej równowagi, pomiędzy czynnikami społeczno-gospodarczymi, a środowiskowymi. Podkreślona zostanie rola zrównoważonego rozwoju.

play Woda
Co było na początku?
play Woda
Edukacja klimatyczna - skąd się bierze woda?
play Woda
Mała retencja
play Woda
Mierzeja Wiślana
play Woda
Elektrownia wodna
play Woda
Żegluga śródlądowa
play Woda
Fauna i Flora rzeki
play Woda
Ścieki i zanieczyszczenia
play Woda
Wody gruntowe a rolnictwo
play Woda
Wody powierzchniowe i wody podziemne